Nederlandse Versie

Dit spel bevordert de toepassing van kennis en vaardigheden met betrekking tot maaltijdbegeleiding van een persoon met dysfagie. In dit spel help je Greta, een vrouw die na een beroerte haar zelfzorgvermogen herwint. Tijdens het spel kies je op negen beslissingspunten voor de beste manier van handelen of verbaal reageren. Je hebt verpleegkundige basiskennis nodig van maaltijdbegeleiding, van de symptomen en mogelijke gevolgen van dysfagie, en ook van strategieën om ervoor te zorgen dat de persoon met dysfagie op een veilige manier eet. Je zal hierbij ook jouw beoordelings- en communicatievaardigheden gebruiken. Voordat je de virtual game start, kan het een goed idee zijn om theorie of lesnotities door te nemen over maaltijdbegeleiding en dysfagie.

Nadat je de virtual game hebt gespeeld, kun je een self-debriefing doen door een aantal reflectieve vragen te beantwoorden. Misschien wil je tijdens het invullen van de vragen opnieuw de theorie of lesnotities raadplegen. Dit is prima, aangezien deze vragen geen test zijn; ze zijn bedoeld om je leerproces te ondersteunen. Of je nu het spel speelt als verplicht onderdeel van een cursus of voor je eigen leerbehoeften, met deze reflectieve vragen kun je nadenken over je ervaringen tijdens het spel, ontdekken wat je hebt geleerd en wat je eventuele verdere leerbehoeften zijn. Als je dit spel doorneemt als onderdeel van een cursus, kan je docent je vragen om je antwoorden te bespreken tijdens een klassikale debriefing. Of je de debriefing klassikaal of zelfstandig doet, de debriefing is een belangrijk onderdeel van je leerproces.

 

Aan het einde van deze oefening kun je:

  1. Kennis toepassen van maaltijdbegeleiding om een veilige voedingsinname te garanderen bij een zorgvrager met dysfagie.
  2. Mogelijke complicaties van dysfagie herkennen en zorg prioriteren op basis van klinisch onderzoek.
  3. Therapeutische communicatiestrategieën identificeren die bijdragen tot een sociale omgeving tijdens maaltijdbegeleiding.

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Meal Assistance Virtual Gaming Simulation Copyright © November 2019 by Michelle Hughes, Audrey Kenmir, Daria Romaniuk, and Pascale Vander Meeren is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book