Introductie

De virtual gaming simulatie (VGS) ‘Maaltijdbegeleiding’ biedt een scenario waarbij je Greta, een zorgvrager met dysfagie, helpt met het ontbijt. In het spel zijn beslissingspunten ingebouwd. Op een beslissingspunt wordt jou een vraag gesteld waarbij je de beste volgende stap kiest. Als je het juiste antwoord kiest, wordt de video verder afgespeeld tot het volgende beslissingspunt. Bij de keuze van een minder geschikt antwoord, krijg je feedback om te reflecteren op jouw gekozen antwoord en om een betere keuze te maken.

Je bent nu klaar om de VGS ‘Maaltijdbegeleiding’ te spelen! Klik via de link in de rechteronderhoek ‘Next: Meal Assistance Game’ door naar de Engels- of Nederlandstalige versie van de VGS.

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Meal Assistance Virtual Gaming Simulation Copyright © November 2019 by Michelle Hughes, Audrey Kenmir, Daria Romaniuk, and Pascale Vander Meeren is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book